Monika Stańczyk

>> studia licencjackie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (Uniwersytet Łódzki);

>> studia licencjackie na kierunku logopedia z audiologią (Uniwersytet Łódzki);

>> studia podyplomowe dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym (Centrum Kształcenia Podyplomowego),

>> studia podyplomowe zarządzanie oświatą (Centrum Kształcenia Podyplomowego),

>> studia podyplomowe zarządzanie oświatą (Uniwersytet Warszawski),

>> kurs propedeutyczny z zakresu pedagogiki wieku dziecięcego wg Marii Montessori,

>> kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskanie tytułu ratownika,

>> warsztaty w ramach projektu Poznać-Zrozumieć-Doświadczyć:

– metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherbone w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,

– jak diagnozowana jest dysleksja, dysgrafia i dysortografia,

– metoda dobrego startu jako wzbogacenie warsztatu młodego nauczyciela,

>> zespół metodyczny do spraw pedagogiki Marii Montessori na temat: Budowania warsztatu pracy nauczyciela zgodnie z koncepcją Marii Montessori,

>> konferencja Język oknem na świat – edukacja językowa w pedagogice Marii Montessori,

>> warsztaty Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną w grupach przedszkolnych,

>> maraton Artystyczny (II edycja): warsztat muzyczny W co się bawić z dziećmi by pokochały sport i muzykę, warsztat plastyczny: Świętujemy razem w szkole i w przedszkolu, warsztat teatralny Mały Wielki Teatr,

>> szkolenie Zespołowa praca nauczycieli strategią rozwoju szkoły,

>> warsztaty logopedyczne Ładnie mówię ˗ zabawy rozwijające mowę dzieci 3˗4 letnich,

>> warsztaty plastyczno-muzyczne Co słychać w jesiennym lesie?,

>> warsztaty muzyczno-teatralne Wiosenne Nutki,

>> kurs doszkalający Chcecie Bajki? − oto bajka. Bajka terapeutyczna w pracy z dzieckiem,

>> warsztaty Metoda Dobrego Startu,

>> zajęcia warsztatowe Jak napisać sprawozdanie z okresu stażu,

>> warsztaty Jak sobie radzić z roszczeniowym rodzicem?,

>> kurs Dyscyplina bez nakazów – Fitness dla dzieci,

>> warsztaty – Neurodydaktyka w nauczaniu początkowym,

>> konferencja Nauka czytania i pisania. Stan aktualny i perspektywy zmian w edukacji przedszkolnej,

>> warsztaty – Jak wychowawca może uczyć się dziecka wg Janusza Korczaka,

>> kurs – Szkolenie z Pedagogiki Planu Daltońskiego 1-go stopnia,

>> kurs animacja czasu wolnego dla Dzieci.