Marta Włodarska

>> studia licencjackie na kierunku filologia polska (Uniwersytet Łódzki); specjalizacja: edytorstwo tekstów literackich oraz użytkowych,

>> studia magisterskie na kierunku filologia polska (Uniwersytet Łódzki); specjalizacje: podstawy grafiki komputerowej oraz nauczycielska (przygotowanie pedagogiczne do wszystkich etapów edukacji szkolnej),

>> studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych),

>> studia podyplomowe zarządzanie oświatą (Uniwersytet Warszawski),

>> kurs propedeutyczny z zakresu pedagogiki wieku dziecięcego wg Marii Montessori,

>> kurs specjalistyczny terapia ręki i zaburzeń motoryki małej,

>> kurs specjalistyczny fitness terapeutyczny dla Dzieci,

>> kurs animatora zabaw dla Dzieci,

>> kurs animacja czasu wolnego dla Dzieci,

>> kurs etyka dla Smyka (Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli),

>> kurs nowy System Informacji Oświatowej w praktyce (CSW).