Opłaty

Dbamy o Wasz komfort! Zrezygnowaliśmy z tworzenia skomplikowanych tabel opłat uzależnionych od ilości godzin spędzonych przez Dziecko w żłobku. Możesz wybrać wygodną comiesięczną płatność bez limitu czasowego lub pakiet godzinowy.

CZESNE: 900 zł (zawiera wszystkie zajęcia dodatkowe i aktywności fakultatywne, bez limitu godzin, w których Dziecko może przebywać w Akademii Małych Odkrywców Łódź Olechów)

PAKIET GODZINOWY: już wkrótce podamy ofertę pakietów godzinowych

WYPRAWKA: 250 zł (opłata jednorazowa wnoszona przed rozpoczęciem opieki, przeznaczona na zakup niezbędnych przyborów i materiałów plastycznych, wykorzystywanych podczas zajęć dodatkowych oraz niektórych przyborów higienicznych)

WYŻYWIENIE: ok. 12,80 zł koszt całodzienny (ok. 15 zł koszt całodzienny diety dla Dzieci z alergiami pokarmowymi; dokładny koszt poszczególnych posiłków zostanie podany na zebraniu organizacyjnym)

UBEZPIECZENIE NWW: wykup ubezpieczenia oraz jego cena ustalane z Rodzicami na spotkaniu organizacyjnym, cena zależna od oferty ubezpieczyciela (ok. 40 zł – opłata roczna)

DLA RODZEŃSTWA:

– 25% czesnego dla drugiego oraz kolejnego Dziecka zapisanego w tym samym okresie
– 50% wyprawki dla drugiego oraz kolejnego Dziecka zapisanego w tym samym okresie

OPŁATA REKRUTACYJNA: brak opłat!

ZAJĘCIA DODATKOWE: brak opłat!

KOMITET RODZICIELSKI: brak opłat!

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE: brak opłat!

OPIEKA LOGOPEDYCZNA PLUS:

Opieka logopedyczna dla Dzieci, które ukończyły 2,5 rok życia. Dla dzieci wymagających dodatkowej opieki i zajęć indywidualnych dodatkowy koszt opieki wynosi 60 zł miesięcznie. Wszystkie zajęcia ustalane są w porozumieniu z Rodzicami.

TERMINARZ OPŁAT:

>> wyprawka: na zebraniu organizacyjnym przed rozpoczęciem roku przedszkolnego / po podpisaniu umowy,
>> czesne: uiszczane z góry do 10. dnia każdego miesiąca,
>> wyżywienie: uiszczane z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po okresie żywienia, płatność dokonywana po przekazaniu informacji o ilości posiłków, w których uczestniczyło dziecko,
>> dodatkowa opieka logopedyczna: uiszczana z góry do 10. dnia miesiąca.