Wychowanie i nauka

W Akademii Małych Odkrywców stawiamy na zajęcia aktywizujące, dzięki którym Dziecko będzie mogło wszechstronnie się rozwijać i poznawać fascynujący go świat. Nie korzystamy z szablonowych rozwiązań. Pracujemy na autorskich projektach, przygotowanych przez naszą kadrę, dzięki czemu każdy dzień w naszym przedszkolu jest dla Dziecka nową i ekscytującą przygodą. Działamy według zasady: Powiedz mi, a zapomnę… Pokaż mi, a zapamiętam… Pozwól mi wykonać, a zrozumiem.

1 button metody

2 button metody2

NASZE IDEE

rozwojWSZECHSTRONNY ROZWÓJ
Akademia Małych Odkrywców to miejsce, w którym Dziecko odkrywa świat. Zdobyta wiedza, nowe umiejętności oraz sprawności sprawiają, że Dziecko rozwija się intelektualnie, emocjonalnie oraz społecznie. Zapewniamy naszym podopiecznym szeroką ofertę zajęć dodatkowych, dzięki którym poznają smak aktywnego życia przedszkolaka.

samodzielnoscWSPARCIE SAMODZIELNOŚCI
Każde Dziecko podświadomie podąża ku zajęciom, które odpowiadają jego temperamentowi, motoryce oraz umiejętnościom. Dzięki aktywizującym metodom pracy z Dzieckiem, każdy podopieczny Akademii Małych Odkrywców rozwija własne pasje oraz buduje pozytywne postrzeganie siebie i otaczającego świata. Osiągamy to dzięki wykorzystaniu najnowszych metod pedagogiczno-edukacyjnych.

 

ekologiaEKOLOGIA
Natura to nasze wspólne dobro, Ziemia to nasz wspólny dom. Rozwijamy w Dzieciach potrzebę szacunku dla środowiska, zarówno w ujęciu lokalnym, jak i globalnym. Pomagają w tym prowadzone w Akademii Małych Odkrywców warsztaty ekologiczne. W edukacji ekologicznej mocny nacisk kładziemy także na kwestię zdrowego żywienia, a co za tym idzie, naukę odpowiednich nawyków żywieniowych.

 

empatiaEMPATIA
Współodczuwanie to jedna z najistotniejszych umiejętności każdego człowieka. Wiele uwagi poświęcamy emocjonalnemu rozwojowi naszych Dzieci. Uczymy poszanowania innych ludzi, zwierząt oraz natury. Rozwijamy w dzieciach umiejętność interakcji personalnych oraz współpracy. Umiejętności te nabyte w okresie przedszkolnym znacznie ułatwią późniejszą adaptację szkolną.

 

zabawaZABAWA
Nie może być przedszkola bez dobrej zabawy. Każdy dzień w Akademii Małego Odkrywcy to nowa przygoda. Z nami nie ma nudy! Jedną z głównych pozycji wśród naszych metod pracy z Dziećmi zajmuje nauka poprzez zabawę. Dzięki temu dziecko zdobytą wiedzę przekształca na praktykę, dzięki czemu rozumie oraz zapamiętuje nowe informacje, doświadczenia, przeżycia.

 

wspolpracaWSPÓŁPRACA
Odrzuciliśmy tradycyjne kategorie nadrzędności. Zarówno naszych podopiecznych, jak i Rodziców, traktujemy jak partnerów. Przed nami wspólna przygoda, która ma dać nam wszystkim wiele radości, a przy tym wspierać rozwój Dzieci. Współpraca to także tolerancja dla odmiennych poglądów oraz umiejętność osiągania kompromisów. Wcześnie nabyte będą procentowały w późniejszym życiu Dzieci.

 

elastycznoscELASTYCZNOŚĆ
Jesteśmy dla Was. Chcemy, abyście byli zadowoleni, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje zmian. W każdej chwili wysłuchamy Waszych uwag związanych z funkcjonowaniem Akademii.

 

 

bezpieczenstwoBEZPIECZEŃSTWO
Nie musicie się martwić. Nad bezpieczeństwem Waszych dzieci czuwa wyspecjalizowana i doświadczona kadra, a nasze przedszkole przestrzega wszystkich przepisów oraz wymogów bezpieczeństwa. Zapewniamy Dzieciom także opiekę logopedyczną, która pozwala w pełnym zakresie dbać o Wasze dziecko i reagować przy najdrobniejszych sygnałach nieprawidłowego rozwoju mowy.

 

zdrowieZDROWIE
Kwestia zdrowia Waszej Pociechy jest dla nas priorytetem. Dbamy więc, aby Dzieci miały zapewnioną szeroką gamę zajęć sportowych, które pozwolą prawidłowo rozwijać motorykę. Dbamy także o najwyższą jakość żywienia. Oferujemy zbilansowaną dietę z wykorzystaniem naturalnych produktów, a także specjalną dietę dla Dzieci z alergiami pokarmowymi.

 

otwartoscOTWARTOŚĆ i RÓWNOŚĆ
W naszej pracy kierujemy się zasadą tolerancji i otwartości. Tego samego uczymy naszych podopiecznych. Każdy Maluch, który trafi do Akademii Małych Odkrywców jest dla nas tak samo ważny i otoczony troskliwą opieką. Wspólnie z Rodzicami tworzymy system zasad, które obowiązują nas wszystkich – Dzieci, Rodziców oraz placówkę.