OD. NOWOSOLNA (projekt UE)

PROJEKT – Równe szanse, równy start

numer projektu: RPLD.10.01.00/3/21/0002
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

*OPIEKA ROZPOCZYNA SIĘ 4 MAJA

Akademia Małych Odkrywców to nowoczesne niepubliczne przedszkola i żłobki w Łodzi. Z naszej pasji do wychowywania Dzieci zrodził się pomysł na miejsce, w którym Dziecko będzie mogło wszechstronnie się rozwijać i z przyjemnością poznawać otaczający świat. Stawiamy na aktywności twórcze, dzięki którym Dziecko rozwinie nie tylko swoje umiejętności i zdolności, ale także znacznie poszerzy własną samodzielność i chęć do rozwiązywania napotkanych problemów. Akademia Małych Odkrywców to niepubliczne przedszkole w Łodzi. Nasza oferta dydaktyczna jest niezwykle szeroka i wraz z zajęciami dodatkowymi dostarcza Dziecku mnóstwa zabawy i wiedzy. Wasze Pociechy poznają w naszym przedszkolu podstawy języka angielskiego, zasmakują radości aktywności sportowych dzięki zróżnicowanym zajęciom sportowym przedszkoliada, grom zespołowym, gimnastyce ogólnorozwojowej, rytmice i tańcu. Poznawanie świata przez Dzieci oparte jest o zasady ekologii, a ponadto Wasze Dziecko będzie otoczone opieką logopedyczną. Prócz tego zakosztuje przyjemności płynących z warsztatów kulinarnych, teatralnych, zajęć sensorycznych, a jego rozwój emocjonalny będzie wsparty specjalnymi warsztatami emocji. Akademia Małych Odkrywców w Łodzi to także miejsce przyjazne Tobie drogi Rodzicu. Chcemy zbudować z Tobą partnerską relację, by wspólnie rozwijać i dbać o Twojego Maluszka.

 

 

Opieka nad Twoim Dzieckiem Nowosolna

Jesteśmy placówką niepubliczną w formie opiekunó dziennych lub, jak to się utarło w potocznej mowie, żłobkiem prywatnym. Spełniamy restrykcyjne wymogi dotyczące warunków sanitarnych oraz przeciwpożarowych. Sprawujemy opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodni do lat 3. Realizujemy programy edukacyjno-wychowawcze niezbędne do podjęcia nauki przedszkolnej. Nasz placówka w Nowosolnej to kolejna placówka pod szyldem Akademii Małych Odkrywców. W nowoczesnym budynku „Starego Młyna” przy ul. Pomorskiej stworzyliśmy miejsce przyjazne Tobie i Twojemu Dziecku. Za lokalem znajduje się prywatny plac zabaw przystosowany do potrzeb Waszych Dzieci. Poznaj Akademię Małych Odkrywców w Nowosolnej.

 

PROJEKT – Równe szanse, równy start

numer projektu: RPLD.10.01.00/3/21/0002

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ADRES placówki: ul. Pomorska 604, 92-735 Łódź

*OPIEKA ROZPOCZYNA SIĘ 4 MAJA

tel. 667-208-200

e-mail: zlobek@maliodkrywcy.eu

czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 07:00 – 17:00
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2022 r. – 30.04.2023 r.

Wartość projektu: 958 640,63 zł Dofinansowanie: 872 362,97 zł
OSOBA DO KONTAKTU: Rafał Włodarski tel. 500-261-311 e-mail: r.wlodarski90@tlen.pl
BIURO PROJEKTU: ul. Krokusowa 32/34 92-101 Łódź

CEL: Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia w okresie od 01.01.2022 do 30.04.2023 u 30 osób w tym 26 kobiet i 4 mężczyzn z woj. łódzkiego – miasta Łodzi, gminy Nowosolna, gminy Brzeziny i gminy Zgierz, które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez zastosowanie kompleksowych działań w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Rezultatem podejmowanych działań będzie zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci instytucjonalnej, opiekuna dziennego, co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego tych osób. Projekt przyczynia się do powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach: Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Projekt przyczynia się do realizacji celów RPOWŁ 2014-2020 w szczególności wpisuje się w realizację celu szczegółowego Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE:

1 zadanie: Adaptacja lokalu ul. Pomorska 604 oraz placu zabaw wraz z wyposażeniem lokalu: 01-04.2022 

  • Przeprowadzenie prac adaptacyjnych i dostosowawczych pomieszczeń na potrzeby projektu + wyposażenie placu zabaw oraz lokalu, przeprowadzenie rekrutacji

2 zadanie: : Realizacja bieżącej opieki nad dziećmi w lokalizacji Pomorska 604: 05.2022-04.2023

  • Prowadzenie placówki, zapewnienie opieki i wyżywienia dla 15 dzieci, prowadzenie zajęć dodatkowych (j. angielski)

3 zadanie: Adaptacja lokalu ul. Chałubińskiego 32 oraz placu zabaw wraz z wyposażeniem lokalu: 01-04.2022

  • Przeprowadzenie prac adaptacyjnych i dostosowawczych pomieszczeń na potrzeby projektu + wyposażenie placu zabaw oraz lokalu, przeprowadzenie rekrutacji

4 zadanie: Realizacja bieżącej opieki nad dziećmi w lokalizacji Chałubińskiego 32: 05.2022-04.2023

  • Prowadzenie placówki, zapewnienie opieki i wyżywienia dla 15 dzieci, prowadzenie zajęć dodatkowych (j. angielski)

 

Rodzaj wsparcia: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Dokładna data – od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 17:00

Adres realizacji wsparcia: ul. Pomorska 604, 92-735 Łódź

 

SPRAWDŹ JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE >>

AKTUALNY PLAN MIESIĘCZNY PLACÓWKI:

*jeżeli poniższy plik się nie wyświetla, odśwież stronę

**przykładowy plik z naszej innej placówki, plany zostaną zaktualizowane przy rozpoczęciu projektu

AKTUALNY PLAN MIESIĘCZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

*jeżeli poniższy plik się nie wyświetla, odśwież stronę

**przykładowy plik z naszej innej placówki, plany zostaną zaktualizowane przy rozpoczęciu projektu

 

SZCZEGÓŁY PRACY PLACÓWKI:

ROZKŁAD DNIA

ROZKŁAD DNIA

Przedszkole Łódź Widzew, żłobek Łódź Widzew, Przedszkole Łódź, przedszkole ekologiczne Łódź, przedszkole językowe Łódź, przedszkole leśne Łódź, przedszkole lingwistyczne, przedszkole lingwistyczne Łódź, przedszkole Łódź Janów, przedszkole Łódź Olechów, przedszkole Montessori Łódź, przedszkole niepubliczne Łódź, przedszkole Nowosolna, przedszkole prywatne Łódź, przedszkole sportowe Łódź, punkt przedszkolny Łódź, rekrutacja do przedszkoli Łódź, rekrutacja do żłobków Łódź, opiekun dzienny Łódź, żłobek Łódź, żłobek Łódź Olechów, żłobek Łódź Stoki, żłobek montessori Łódź, żłobek Nowosolna, żłobek prywatny Łódź

GALERIA