ŻŁOBEK STOKI

AKTUALNY PLAN MIESIĘCZNY ŻŁOBKA:

AKTUALNY PLAN MIESIĘCZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

” width=”880″ height=”1220″]

ROZKŁAD ZAJĘĆ DODATKOWYCH ORAZ PLAN DNIA ZNAJDZIESZ TUTAJ >>

Akademia Małych Odkrywców to nowoczesny żłobek niepubliczny w Łodzi. Z naszej pasji do wychowywania Dzieci zrodził się pomysł na miejsce, w którym Dziecko będzie mogło wszechstronnie się rozwijać i z przyjemnością poznawać otaczający świat. Stawiamy na aktywności twórcze, dzięki którym Dziecko rozwinie nie tylko swoje umiejętności i zdolności, ale także znacznie poszerzy własną samodzielność i chęć do rozwiązywania napotkanych problemów. Akademia Małych Odkrywców to niepubliczny żłobek w Łodzi. Nasza oferta dydaktyczna jest niezwykle szeroka i wraz z zajęciami dodatkowymi dostarcza Dziecku mnóstwa zabawy i wiedzy. Wasze Pociechy poznają w naszym żłobku podstawy języka angielskiego, zasmakują radości aktywności sportowych dzięki zróżnicowanym zajęciom sportowym i ruchowym, grom zespołowym, gimnastyce ogólnorozwojowej i tańcu. Poznawanie świata przez Dzieci oparte jest o zasady ekologii, a ponadto Wasze Dziecko będzie otoczone opieką logopedyczną. Prócz tego zakosztuje przyjemności płynących z warsztatów emocji, zajęć sensorycznych oraz zwyczajnej zabawy. Akademia Małych Odkrywców w Łodzi to także miejsce przyjazne Tobie drogi Rodzicu. Chcemy zbudować z Tobą partnerską relację, by wspólnie rozwijać i dbać o Twojego Maluszka.

 

Przedszkole i żłobek DWUJĘZYCZNE

Od września 2017 r. w Akademii Małych Odkrywców realizowany jest program „Dwujęzyczne Dzieci”.

Język ojczysty poznajemy jeszcze w okresie prenatalnym; słysząc dochodzące z otoczenia dźwięki, oswajamy się z nimi, a następnie przyswajamy, by w końcu zacząć z tych zasobów stopniowo czynnie korzystać. Jak dowiodły badania naukowe, dziecko może równolegle oswajać i przyswajać dwa albo nawet trzy języki i to z całym bogactwem naszkicowanych powyżej dodatkowych korzyści.

Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

21105831_2094413477455581_2988535482160461955_n

SPRAWDŹ WIĘCEJ O PROGRAMIE DWUJĘZYCZNE DZIECI >>

 

Żłobek niepubliczny

Jesteśmy żłobkiem niepublicznym lub, jak to się utarło w potocznej mowie, żłobkiem prywatnym. Oznacza to, że przed rozpoczęciem naszej pracy musieliśmy spełnić restrykcyjne wymogi dotyczące warunków sanitarnych oraz przeciwpożarowych. Nie jesteśmy klubem malucha, czy punktem opieki dziennej, które sprawują opiekę nad dziećmi, jednak nie realizują programów edukacyjno-wychowawczych wymaganych do podjęcia nauki przedszkolnej oraz szkolnej i nie muszą spełniać szczegółowo wyznaczonych przepisów względem zabezpieczenia zdrowotnego oraz bezpieczeństwa Dzieci.

 

Projekt unijny

Dzięki wsparciu z projektu wspołfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oferujemy bezpłatną opiekę dla Dzieci w żłobku Akademia Małych Odkrywców. Nie pobieramy opłat za zajęcia programowe, czesnego, ani kosztów wyżywienia. Wpsieramy osoby (zarówno kobiety, jak i mężczyzn), którzy korzystając z projektu żłobka  Akademia Małych Odkrywców chcą powrócić na rynek pracy. SPRAWDŹ JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE >>

PROJEKT – Żłobek Akademia Małych Odkrywców 2

numer projektu: RPLD.10.01.00-10-B004/18-00
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.