PRZEDSZKOLE OLECHÓW (grupa unijna)

Akademia Małych Odkrywców to nowoczesne przedszkole niepubliczne w Łodzi. Z naszej pasji do wychowywania Dzieci zrodził się pomysł na miejsce, w którym Dziecko będzie mogło wszechstronnie się rozwijać i z przyjemnością poznawać otaczający świat. Stawiamy na aktywności twórcze, dzięki którym Dziecko rozwinie nie tylko swoje umiejętności i zdolności, ale także znacznie poszerzy własną samodzielność i chęć do rozwiązywania napotkanych problemów. Akademia Małych Odkrywców to niepubliczne przedszkole w Łodzi. Nasza oferta dydaktyczna jest niezwykle szeroka i wraz z zajęciami dodatkowymi dostarcza Dziecku mnóstwa zabawy i wiedzy. Wasze Pociechy poznają w naszym przedszkolu podstawy języka angielskiego, zasmakują radości aktywności sportowych dzięki zróżnicowanym zajęciom fitness kids, jum and fit dla dzieci, grom zespołowym, gimnastyce ogólnorozwojowej i tańcu. Poznawanie świata przez Dzieci oparte jest o zasady ekologii, a ponadto Wasze Dziecko będzie otoczone opieką logopedyczną. Prócz tego zakosztuje przyjemności płynących z warsztatów kulinarnych, teatralnych, zajęć przedszkoliady, a jego rozwój emocjonalny będzie wsparty specjalnymi warsztatami emocji. Akademia Małych Odkrywców w Łodzi to także miejsce przyjazne Tobie drogi Rodzicu. Chcemy zbudować z Tobą partnerską relację, by wspólnie rozwijać i dbać o Twojego Maluszka.

Jako niepubliczne przedszkole w Łodzi wychodzimy poza ramy schematów nauczania. Oczywiście realizujemy wszystkie wytyczne MEN, pracujemy jednak na innowacyjnych projektach, uczymy Dzieci wykorzystując aktywizujące metody pracy oraz nowoczesne przybory i sprzęty multimedialne.

Przedszkole niepubliczne

Jesteśmy przedszkolem niepublicznym lub, jak to się utarło w potocznej mowie, przedszkolem prywatnym. Oznacza to, że przed rozpoczęciem naszej pracy musieliśmy spełnić restrykcyjne wymogi dotyczące warunków sanitarnych oraz przeciwpożarowych. Dodatkowo realizujemy program nauczania wyznaczony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także prowadzimy przygotowanie przedszkolne dla Dzieci w wieku 5 i 6 lat. Nie jesteśmy klubem malucha, czy punktem opieki dziennej, które sprawują opiekę nad dziećmi, jednak nie realizują programów edukacyjno-wychowawczych wymaganych do podjęcia nauki szkolnej i nie muszą spełniać szczegółowo wyznaczonych przepisów względem zabezpieczenia zdrowotnego oraz bezpieczeństwa Dzieci.

PROJEKT UE

PROJEKT – Przedszkole równych szans

numer projektu: RPLD.11.01.01-10-0034/18

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

ADRES Przedszkola: ul. Ketlinga 7, 92-431 Łódź

tel. 667-208-200

e-mail: przedszkoleolechow@maliodkrywcy.eu

czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 07:00 – 17:00
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.06.2019 r. – 30.09.2020 r.

Wartość projektu: 508 468,76 zł Dofinansowanie: 432 198,44 zł
OSOBA DO KONTAKTU: Rafał Włodarski tel. 500-261-311 e-mail: r.wlodarski90@tlen.pl
BIURO PROJEKTU: ul. Krokusowa 32/34 92-101 Łódź

CEL: Celem głównym projektu jest upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 15 nowych miejsc przedszkolnych w nowym ośrodku wychowania przedszkolnego w formie przedszkola niepublicznego w okresie 01.06.2019 – 30.09.2020 w mieście Łódź. Projekt zakłada objęcie wsparciem 15 dzieci w wieku 3-7 lat, w tym 9 dziewczynek i 6 chłopców. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego, jakim jest zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, realizowane działania przyczynią się bowiem do wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, wpływających na wzrost całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Realizacja projektu sprzyja tworzeniu warunków równych szans edukacyjnych dzieci. Projekt jest zgodny z RPO WŁ 2014-2020 oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE:

Rodzaj wsparcia: Wysoka jakość edukacji

Dokładna data – od 01.06.2019 r. do 30.09.2020 r. Od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 17:00

Adres realizacji wsparcia: ul. Ketlinga 7, 92-431 Łódź

SPRAWDŹ JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE >>

AKTUALNY PLAN MIESIĘCZNY PRZEDSZKOLA:

*jeżeli poniższy plik się nie wyświetla, odśwież stronę

AKTUALNY PLAN MIESIĘCZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

*jeżeli poniższy plik się nie wyświetla, odśwież stronę

 

SZCZEGÓŁY PRACY PRZEDSZKOLA:

ROZKŁAD DNIA I TYGODNIA

ROZKŁAD DNIA

ZAJĘCIA DODATKOWE

OPŁATY (od 01.10.2020)

Dbamy o Wasz komfort! Zrezygnowaliśmy z tworzenia skomplikowanych tabel opłat uzależnionych od ilości godzin spędzonych przez Dziecko w przedszkolu. Czesne nie wzrasta, jeżeli Wasza Pociecha przebywa u nas dłużej, niż 5 godzin dziennie. Czesne zawiera także opłaty za wszystkie zajęcia dodatkowe, warsztaty i aktywności fakultatywne, w tym także wycieczki.

 

CZESNE: 690 zł (zawiera wszystkie zajęcia dodatkowe i aktywności fakultatywne, bez limitu godzin, w których Dziecko może przebywać w Akademii Małych Odkrywców)

OPŁATA ADMINISTRACYJNA: 250 zł + koszt podręczników

WYŻYWIENIE:  ok. 14,00 zł koszt całodzienny (ok. 15 zł koszt całodzienny diety dla Dzieci z alergiami pokarmowymi)

UBEZPIECZENIE NWW: wykup ubezpieczenia oraz jego cena ustalane z Rodzicami na spotkaniu organizacyjnym, cena zależna od oferty ubezpieczyciela (ok. 40 zł – opłata roczna)

DLA RODZEŃSTWA:

– 25% czesnego dla drugiego oraz kolejnego Dziecka zapisanego w tym samym okresie
– 50% OPŁATY ADMINISTRACYJNEJ dla drugiego oraz kolejnego Dziecka zapisanego w tym samym okresie

 

OPŁATA REKRUTACYJNA: brak opłat!

ZAJĘCIA DODATKOWE: brak opłat!

KOMITET RODZICIELSKI: brak opłat!

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE: brak opłat!

 

OPIEKA LOGOPEDYCZNA PLUS:

Każdemu Dziecku w Akademii Małych Odkrywców przysługują nieodpłatne zajęcia grupowe raz w tygodniu. Dla Dzieci wymagających dodatkowych zajęć, koszt miesięcznej opieki logopedycznej wynosi 80 zł.

TERMINARZ OPŁAT:

> opłata administracyjna: na zebraniu organizacyjnym przed rozpoczęciem roku przedszkolnego / po podpisaniu umowy,

>> czesne: uiszczane z góry do 10. dnia każdego miesiąca,
>> wyżywienie: uiszczane z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po okresie żywienia, płatność dokonywana po przekazaniu informacji o ilości posiłków, w których uczestniczyło dziecko,
>> dodatkowa opieka logopedyczna: uiszczana z góry do 10. dnia miesiąca.

 

KONTO DO WPŁAT: ING BANK ŚLĄSKI 07 1050 1461 1000 0092 2739 2520

 

 

WIĘCEJ O GRUPACH PRZEDSZKOLNYCH PRZY UL. KETLINGA 7 ZNAJDZIESZ TUTAJ >>

 

PROJEKT – Przedszkole równych szans

numer projektu: RPLD.11.01.01-10-0034/18
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.