Żłobek Stoki ul. Krokusowa 32/34

Akademia Małych Odkrywców to nowoczesny żłobek niepubliczny w Łodzi. Z naszej pasji do wychowywania Dzieci zrodził się pomysł na miejsce, w którym Dziecko będzie mogło wszechstronnie się rozwijać i z przyjemnością poznawać otaczający świat. Stawiamy na aktywności twórcze, dzięki którym Dziecko rozwinie nie tylko swoje umiejętności i zdolności, ale także znacznie poszerzy własną samodzielność i chęć do rozwiązywania napotkanych problemów. Akademia Małych Odkrywców to niepubliczny żłobek w Łodzi. Nasza oferta dydaktyczna jest niezwykle szeroka i wraz z zajęciami dodatkowymi dostarcza Dziecku mnóstwa zabawy i wiedzy. Wasze Pociechy poznają w naszym żłobku podstawy języka angielskiego, zasmakują radości aktywności sportowych dzięki zróżnicowanym zajęciom sportowym i ruchowym, grom zespołowym, gimnastyce ogólnorozwojowej i tańcu. Poznawanie świata przez Dzieci oparte jest o zasady ekologii, a ponadto Wasze Dziecko będzie otoczone opieką logopedyczną. Prócz tego zakosztuje przyjemności płynących z warsztatów emocji, zajęć sensorycznych oraz zwyczajnej zabawy. Akademia Małych Odkrywców w Łodzi to także miejsce przyjazne Tobie drogi Rodzicu. Chcemy zbudować z Tobą partnerską relację, by wspólnie rozwijać i dbać o Twojego Maluszka.

 

Żłobek niepubliczny

Jesteśmy żłobkiem niepublicznym lub, jak to się utarło w potocznej mowie, żłobkiem prywatnym. Oznacza to, że przed rozpoczęciem naszej pracy musieliśmy spełnić restrykcyjne wymogi dotyczące warunków sanitarnych oraz przeciwpożarowych. Nie jesteśmy klubem malucha, czy punktem opieki dziennej, które sprawują opiekę nad dziećmi, jednak nie realizują programów edukacyjno-wychowawczych wymaganych do podjęcia nauki przedszkolnej oraz szkolnej i nie muszą spełniać szczegółowo wyznaczonych przepisów względem zabezpieczenia zdrowotnego oraz bezpieczeństwa Dzieci.

 

Szczegóły pracy żłobka:

Dzienny plan zajęć w żłobku

Godzina Rozkład dnia
7.00–8.15
Przyjmowanie dzieci , czas na swobodną zabawę dzieci w kącikach tematycznych, indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunem, czas na realizację własnych pomysłów i fantazji; możliwość konsultacji rodziców z opiekunami
8.15–8.30
Przygot.do śniadania, czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, trening nocnikowy
8.30–9.00

Śniadanie

9.00-10.00
Zabawy edukacyjno-rozwojowe kształcące naturalne talenty dzieci, zajęcia dydaktyczne muzyczno-ruchowe, edukacja plastyczna
10.00–10.15
Czynności pielęgnacyjne i higieniczne, trening czystości, nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej
10.15–11.15
Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (w razie niepogody w sali)
11.15–11.30
Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, trening nocnikowy
11.30–12.00

Obiad

12.00–12.30
Przygotowanie do drzemki, wyciszanie przed snem – czytanie bajek, słuchanie muzyki
12.30–13.45

Drzemka

13.45–14.00
Czynności pielęgnacyjne i higieniczne, trening czystości, nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej
14.00–14.30

Podwieczorek

14.30–16.00
Śpiewanie piosenek, nauka rymowanek i wyliczanek, zabawy paluszkowe, praca indywwidualna z dzieckiem
16.00–17.00
Zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci do domu, zabawy ruchowe, zabawy w kącikach zainteresowań, układanki, rysowanki, czas na indywidualne rozmowy rodziców z opiekunami

Zajęcia dodatkowe

*WSZYSTKIE AKTUALNE PLANY SĄ UDOSTĘPNIANE RODZICOM W PLACÓWCE ORAZ W APLIKACJI LIVEKID

 

Zajęcia dla dzieci

Roar Dance

Pierwsze w Łodzi zajęcia taneczne ROAR DANCE. Świetna zabawa, nieszablonowe układy taneczne, rozwój ruchowy.

Joga

Zajęcia jogi to doskonałe ćwiczenia koordynujące sprawność fizyczną i ruchową oraz świadomość własnego ciała.

Język angielski

Podstawy języka angielskiego dla Dzieci. Zajęcia wprowadzające osłuchanie się z językiem angielskim.

Logopedia

Obserwacje logopedyczne dla najmłodszych, zajęcia grupowe.

Akademia samodzielności

Zajęcia uczące Dzieci samodzielnego wykonywania czynności np. higienicznych.

Zajęcia ruchowe

Zajęcia ruchowe i motoryczne dla najmłodszych.

Zajęcia umuzykalniające

Rozwój muzyczno-ruchowy podopiecznych Akademii Małych Odkrywców.

Edukacja ekologiczna

Budowanie w Dzieciach świadomości przyrodniczej. Wpajanie zasad poszanowania natury i postaw proekologicznych.

Warsztaty emocji

Nauka wyrażania emocji oraz panowania nad nimi. Zajęcia z wykorzystaniem elementów arteterapii.

*DODATKOWE ZAJĘCIA DLA ŻŁOBKA USTALANE W UZGODNIENU Z RODZICAMI ORAZ PRZYSTOSOWANE DO GRUPU WIEKOWEJ DZIECI

 

Aktywności fakutaltywne

Dodatkowe aktywności oraz atrakcje dla Dzieci realizowane w trzyletnim okresie żłobkowym. Wybór konkretnych aktywności uzależniony jest od tematyki prowadzonego w danym roku projektu. Dzięki atrakcjom fakultatywnym Dzieci uczą się funkcjonować w przestrzeni społecznej, poznają nowe miejsca i profesje. Zajęcia te są także doskonałą rozrywką, którą Twoje Pociechy zachowają w pamięci przez wiele lat:

Aktywności fakultatywne są wliczone w koszt czesnego!

Aktywności fakultatywne dostosowane do wieku grupy żłobkowej

Dbamy o Wasz komfort! Zrezygnowaliśmy z tworzenia skomplikowanych tabel opłat uzależnionych od ilości godzin spędzonych przez Dziecko w przedszkolu. Koszt nie wzrasta, jeżeli Wasza Pociecha przebywa u nas dłużej, niż 5 godzin dziennie. Czesne zawiera także opłaty za wszystkie zajęcia dodatkowe, warsztaty i aktywności fakultatywne, w tym także wycieczki.

Czesne

1650 zł

Zawiera wszystkie zajęcia dodatkowe i aktywności fakultatywne, bez limitu godzin, w których Dziecko może przebywać w Akademii Małych Odkrywców

Opłata administracyjna

350 zł

opłata jednorazowa wnoszona przed rozpoczęciem opieki, przeznaczona na zakup niezbędnych przyborów i materiałów plastycznych, wykorzystywanych podczas zajęć dodatkowych oraz niektórych przyborów higienicznych

Wyżywienie

21 zł koszt całodzienny

25 zł koszt całodzienny diety dla Dzieci z alergiami pokarmowymi

Ubezpieczenie NWW

Wykup ubezpieczenia oraz jego cena ustalane z Rodzicami na spotkaniu organizacyjnym, cena zależna od oferty ubezpieczyciela (ok. 55 zł – opłata roczna)

Dla rodzeństwa

– 25% czesnego dla 2. i kolejnego Dziecka zapisanego w tym samym okresie (odliczane od niższego czesnego)
– 50% OPŁATY ADMINISTRACYJNEJ dla drugiego oraz kolejnego Dziecka zapisanego w tym samym okresie

 

Opłata rekrutacyjna

0 zł

BRAK OPŁAT!

Zajęcia dodatkowe

0 zł

BRAK OPŁAT!

Komitet rodzicielski

0 zł

BRAK OPŁAT!

Zajęcia adaptacyjne

0 zł

BRAK OPŁAT!

Opieka logopedyczna plus:

Każdemu Dziecku w Akademii Małych Odkrywców przysługują nieodpłatne zajęcia grupowe raz w tygodniu. Dla Dzieci wymagających dodatkowych zajęć, koszt miesięcznej opieki logopedycznej wynosi 80 zł.

Terminarz opłat:

KONTO DO WPŁAT: ING BANK ŚLĄSKI 07 1050 1461 1000 0092 2739 2520

Aby zapisać Dziecko do naszego przedszkola wystarczy pobrać poniższy formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i przesłać zeskanowany na adres: zlobek@maliodkrywcy.eu lub dostarczyć formularz do placówki ul. Krokusowa 32/34, 92-101 Łódź.

PROWADZIMY CIĄGŁY NABÓR, TAKŻE W TRAKCIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO.

Zapraszamy Dzieci w wieku 2,5-6 lat, a także młodsze

Zobacz więcej:

*WSZYSTKIE AKTUALNE PLANY SĄ UDOSTĘPNIANE RODZICOM W PLACÓWCE ORAZ W APLIKACJI LIVEKID

 

PROJEKT – Żłobek Akademia Małych Odkrywców 2

numer projektu: RPLD.10.01.00-10-B004/18-00

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Skip to content