Żłobek (opieka dzienna) Nowosolna ul. Pomorska 604

Akademia Małych Odkrywców to nowoczesne niepubliczne przedszkola i żłobki w Łodzi. Funkcjonujemy jako opieka dzienna. Z naszej pasji do wychowywania Dzieci zrodził się pomysł na miejsce, w którym Dziecko będzie mogło wszechstronnie się rozwijać i z przyjemnością poznawać otaczający świat. Stawiamy na aktywności twórcze, dzięki którym Dziecko rozwinie nie tylko swoje umiejętności i zdolności, ale także znacznie poszerzy własną samodzielność i chęć do rozwiązywania napotkanych problemów. Akademia Małych Odkrywców to niepubliczne przedszkole w Łodzi. Nasza oferta dydaktyczna jest niezwykle szeroka i wraz z zajęciami dodatkowymi dostarcza Dziecku mnóstwa zabawy i wiedzy. Wasze Pociechy poznają w naszym przedszkolu podstawy języka angielskiego, zasmakują radości aktywności sportowych dzięki zróżnicowanym zajęciom sportowym przedszkoliada, grom zespołowym, gimnastyce ogólnorozwojowej, rytmice i tańcu. Poznawanie świata przez Dzieci oparte jest o zasady ekologii, a ponadto Wasze Dziecko będzie otoczone opieką logopedyczną. Prócz tego zakosztuje przyjemności płynących z warsztatów kulinarnych, teatralnych, zajęć sensorycznych, a jego rozwój emocjonalny będzie wsparty specjalnymi warsztatami emocji. Akademia Małych Odkrywców w Łodzi to także miejsce przyjazne Tobie drogi Rodzicu. Chcemy zbudować z Tobą partnerską relację, by wspólnie rozwijać i dbać o Twojego Maluszka.

Opieka nad Twoim Dzieckiem
Nowosolna

Jesteśmy placówką niepubliczną w formie opiekunów dziennych lub, jak to się utarło w potocznej mowie, żłobkiem prywatnym. Spełniamy restrykcyjne wymogi dotyczące warunków sanitarnych oraz przeciwpożarowych. Sprawujemy opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodni do lat 3. Realizujemy programy edukacyjno-wychowawcze niezbędne do podjęcia nauki przedszkolnej. Nasza placówka na Sikawie to kolejna placówka pod szyldem Akademii Małych Odkrywców i druga na osiedlu Stoki. Przy ul. Chałubińskiego stworzyliśmy miejsce przyjazne Tobie i Twojemu Dziecku. Za lokalem znajduje się prywatny plac zabaw przystosowany do potrzeb Waszych Dzieci. Poznaj Akademię Małych Odkrywców przy ul. Pomorskiej.

Szczegóły pracy żłobka:

Dzienny plan zajęć w żłobku

Godzina Rozkład dnia
7.00–8.15
Przyjmowanie dzieci , czas na swobodną zabawę dzieci w kącikach tematycznych, indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunem, czas na realizację własnych pomysłów i fantazji; możliwość konsultacji rodziców z opiekunami
8.15–8.30
Przygot.do śniadania, czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, trening nocnikowy
8.30–9.00

Śniadanie

9.00-10.00
Zabawy edukacyjno-rozwojowe kształcące naturalne talenty dzieci, zajęcia dydaktyczne muzyczno-ruchowe, edukacja plastyczna
10.00–10.15
Czynności pielęgnacyjne i higieniczne, trening czystości, nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej
10.15–11.15
Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (w razie niepogody w sali)
11.15–11.30
Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, trening nocnikowy
11.30–12.00

Obiad

12.00–12.30
Przygotowanie do drzemki, wyciszanie przed snem – czytanie bajek, słuchanie muzyki
12.30–13.45

Drzemka

13.45–14.00
Czynności pielęgnacyjne i higieniczne, trening czystości, nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej
14.00–14.30

Podwieczorek

14.30–16.00
Śpiewanie piosenek, nauka rymowanek i wyliczanek, zabawy paluszkowe, praca indywwidualna z dzieckiem
16.00–17.00
Zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci do domu, zabawy ruchowe, zabawy w kącikach zainteresowań, układanki, rysowanki, czas na indywidualne rozmowy rodziców z opiekunami

Zajęcia dodatkowe

*WSZYSTKIE AKTUALNE PLANY SĄ UDOSTĘPNIANE RODZICOM W PLACÓWCE ORAZ W APLIKACJI LIVEKID

 

Zajęcia dla dzieci

Roar Dance

Pierwsze w Łodzi zajęcia taneczne ROAR DANCE. Świetna zabawa, nieszablonowe układy taneczne, rozwój ruchowy.

Joga

Zajęcia jogi to doskonałe ćwiczenia koordynujące sprawność fizyczną i ruchową oraz świadomość własnego ciała.

Język angielski

Podstawy języka angielskiego dla Dzieci. Zajęcia wprowadzające osłuchanie się z językiem angielskim.

Logopedia

Obserwacje logopedyczne dla najmłodszych, zajęcia grupowe.

Akademia samodzielności

Zajęcia uczące Dzieci samodzielnego wykonywania czynności np. higienicznych.

Zajęcia ruchowe

Zajęcia ruchowe i motoryczne dla najmłodszych.

Zajęcia umuzykalniające

Rozwój muzyczno-ruchowy podopiecznych Akademii Małych Odkrywców.

Edukacja ekologiczna

Budowanie w Dzieciach świadomości przyrodniczej. Wpajanie zasad poszanowania natury i postaw proekologicznych.

Warsztaty emocji

Nauka wyrażania emocji oraz panowania nad nimi. Zajęcia z wykorzystaniem elementów arteterapii.

*DODATKOWE ZAJĘCIA DLA ŻŁOBKA USTALANE W UZGODNIENU Z RODZICAMI ORAZ PRZYSTOSOWANE DO GRUPU WIEKOWEJ DZIECI

 

Aktywności fakutaltywne

Dodatkowe aktywności oraz atrakcje dla Dzieci realizowane w trzyletnim okresie żłobkowym. Wybór konkretnych aktywności uzależniony jest od tematyki prowadzonego w danym roku projektu. Dzięki atrakcjom fakultatywnym Dzieci uczą się funkcjonować w przestrzeni społecznej, poznają nowe miejsca i profesje. Zajęcia te są także doskonałą rozrywką, którą Twoje Pociechy zachowają w pamięci przez wiele lat:

Aktywności fakultatywne są wliczone w koszt czesnego!

Aktywności fakultatywne dostosowane do wieku grupy żłobkowej

Dbamy o Wasz komfort! Zrezygnowaliśmy z tworzenia skomplikowanych tabel opłat uzależnionych od ilości godzin spędzonych przez Dziecko w przedszkolu. Koszt nie wzrasta, jeżeli Wasza Pociecha przebywa u nas dłużej, niż 5 godzin dziennie. Czesne zawiera także opłaty za wszystkie zajęcia dodatkowe, warsztaty i aktywności fakultatywne, w tym także wycieczki.

Czesne

1650 zł

Zawiera wszystkie zajęcia dodatkowe i aktywności fakultatywne, bez limitu godzin, w których Dziecko może przebywać w Akademii Małych Odkrywców

Opłata administracyjna

350 zł

opłata jednorazowa wnoszona przed rozpoczęciem opieki, przeznaczona na zakup niezbędnych przyborów i materiałów plastycznych, wykorzystywanych podczas zajęć dodatkowych oraz niektórych przyborów higienicznych

Wyżywienie

21 zł koszt całodzienny

25 zł koszt całodzienny diety dla Dzieci z alergiami pokarmowymi

Ubezpieczenie NWW

Wykup ubezpieczenia oraz jego cena ustalane z Rodzicami na spotkaniu organizacyjnym, cena zależna od oferty ubezpieczyciela (ok. 55 zł – opłata roczna)

Dla rodzeństwa

– 25% czesnego dla 2. i kolejnego Dziecka zapisanego w tym samym okresie (odliczane od niższego czesnego)
– 50% OPŁATY ADMINISTRACYJNEJ dla drugiego oraz kolejnego Dziecka zapisanego w tym samym okresie

 

Opłata rekrutacyjna

0 zł

BRAK OPŁAT!

Zajęcia dodatkowe

0 zł

BRAK OPŁAT!

Komitet rodzicielski

0 zł

BRAK OPŁAT!

Zajęcia adaptacyjne

0 zł

BRAK OPŁAT!

Opieka logopedyczna plus:

Każdemu Dziecku w Akademii Małych Odkrywców przysługują nieodpłatne zajęcia grupowe raz w tygodniu. Dla Dzieci wymagających dodatkowych zajęć, koszt miesięcznej opieki logopedycznej wynosi 80 zł.

Terminarz opłat:

KONTO DO WPŁAT: ING BANK ŚLĄSKI 07 1050 1461 1000 0092 2739 2520

Aby zapisać Dziecko do naszego żłobka wystarczy pobrać poniższy formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i przesłać zeskanowany na adres: zlobek@maliodkrywcy.eu lub dostarczyć formularz do placówki ul. Pomorska 604, 92-735 Łódź.

PROWADZIMY CIĄGŁY NABÓR, TAKŻE W TRAKCIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO.

Zapraszamy Dzieci w wieku 2,5-6 lat, a także młodsze

Galeria żłobka:

Zobacz więcej:

*WSZYSTKIE AKTUALNE PLANY SĄ UDOSTĘPNIANE RODZICOM W PLACÓWCE ORAZ W APLIKACJI LIVEKID

 

PROJEKT – Równe szanse, równy start

numer projektu: RPLD.10.01.00/3/21/0002

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Skip to content