Żłobek Sikawa ul. Chałubińskiego 32 - OD. Sikawa (projekt UE)

PROJEKT – Równe szanse, równy start

numer projektu: RPLD.10.01.00/3/21/0002

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Akademia Małych Odkrywców to nowoczesne niepubliczne przedszkola i żłobki w Łodzi. Z naszej pasji do wychowywania Dzieci zrodził się pomysł na miejsce, w którym Dziecko będzie mogło wszechstronnie się rozwijać i z przyjemnością poznawać otaczający świat. Stawiamy na aktywności twórcze, dzięki którym Dziecko rozwinie nie tylko swoje umiejętności i zdolności, ale także znacznie poszerzy własną samodzielność i chęć do rozwiązywania napotkanych problemów. Akademia Małych Odkrywców to niepubliczne przedszkole w Łodzi. Nasza oferta dydaktyczna jest niezwykle szeroka i wraz z zajęciami dodatkowymi dostarcza Dziecku mnóstwa zabawy i wiedzy. Wasze Pociechy poznają w naszym przedszkolu podstawy języka angielskiego, zasmakują radości aktywności sportowych dzięki zróżnicowanym zajęciom sportowym przedszkoliada, grom zespołowym, gimnastyce ogólnorozwojowej, rytmice i tańcu. Poznawanie świata przez Dzieci oparte jest o zasady ekologii, a ponadto Wasze Dziecko będzie otoczone opieką logopedyczną. Prócz tego zakosztuje przyjemności płynących z warsztatów kulinarnych, teatralnych, zajęć sensorycznych, a jego rozwój emocjonalny będzie wsparty specjalnymi warsztatami emocji. Akademia Małych Odkrywców w Łodzi to także miejsce przyjazne Tobie drogi Rodzicu. Chcemy zbudować z Tobą partnerską relację, by wspólnie rozwijać i dbać o Twojego Maluszka.

Opieka nad Twoim Dzieckiem
Sikawa

Jesteśmy placówką niepubliczną w formie opiekunów dziennych lub, jak to się utarło w potocznej mowie, żłobkiem prywatnym. Spełniamy restrykcyjne wymogi dotyczące warunków sanitarnych oraz przeciwpożarowych. Sprawujemy opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodni do lat 3. Realizujemy programy edukacyjno-wychowawcze niezbędne do podjęcia nauki przedszkolnej. Nasza placówka na Sikawie to kolejna placówka pod szyldem Akademii Małych Odkrywców i druga na osiedlu Stoki. Przy ul. Chałubińskiego stworzyliśmy miejsce przyjazne Tobie i Twojemu Dziecku. Za lokalem znajduje się prywatny plac zabaw przystosowany do potrzeb Waszych Dzieci. Poznaj Akademię Małych Odkrywców przy ul. Ketlinga.

O projekcie

PROJEKT – Równe szanse, równy start
numer projektu: RPLD.10.01.00/3/21/0002

!!! OPIEKA ROZPOCZYNA SIĘ 4 MAJA !!!

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2022 r. – 30.04.2023 r.

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 958 640,63 zł Dofinansowanie: 872 362,97 zł 

OSOBA DO KONTAKTU: Rafał Włodarski tel. 500-261-311 e-mail: r.wlodarski90@tlen.pl

BIURO PROJEKTU: ul. Krokusowa 32/34 92-101 Łódź

CEL: Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia w okresie od 01.01.2022 do 30.04.2023 u 30 osób w tym 26 kobiet i 4 mężczyzn z woj. łódzkiego – miasta Łodzi, gminy Nowosolna, gminy Brzeziny i gminy Zgierz, które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez zastosowanie kompleksowych działań w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Rezultatem podejmowanych działań będzie zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci instytucjonalnej, opiekuna dziennego, co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego tych osób. Projekt przyczynia się do powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach: Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Projekt przyczynia się do realizacji celów RPOWŁ 2014-2020 w szczególności wpisuje się w realizację celu szczegółowego Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

1 zadanie:
Adaptacja lokalu ul. Pomorska 604 oraz placu zabaw wraz z wyposażeniem lokalu

Przeprowadzenie prac adaptacyjnych i dostosowawczych pomieszczeń na potrzeby projektu + wyposażenie placu zabaw oraz lokalu, przeprowadzenie rekrutacji

01-04.2022

2 zadanie:
Realizacja bieżącej opieki nad dziećmi w lokalizacji Pomorska 604

Prowadzenie placówki, zapewnienie opieki i wyżywienia dla 15 dzieci, prowadzenie zajęć dodatkowych (j. angielski)

05.2022-04.2023

3 zadanie:
Adaptacja lokalu ul. Chałubińskiego 32 oraz placu zabaw wraz z wyposażeniem lokalu

Przeprowadzenie prac adaptacyjnych i dostosowawczych pomieszczeń na potrzeby projektu + wyposażenie placu zabaw oraz lokalu, przeprowadzenie rekrutacji

01-04.2022

4 zadanie:
Realizacja bieżącej opieki nad dziećmi w lokalizacji Chałubińskiego 32

Prowadzenie placówki, zapewnienie opieki i wyżywienia dla 15 dzieci, prowadzenie zajęć dodatkowych (j. angielski)

05.2022-04.2023

Rodzaj wsparcia: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Dokładna data – od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 17:00

Adres realizacji wsparcia: ul. Chałubińskiego 32, 92-109 Łódź

Szczegóły pracy żłobka:

Rozkład dnia

Zajęcia dodatkowe

*WSZYSTKIE AKTUALNE PLANY SĄ UDOSTĘPNIANE RODZICOM W PLACÓWCE ORAZ W APLIKACJI LIVEKID

 

Galeria żłobka:

Zobacz więcej:

*WSZYSTKIE AKTUALNE PLANY SĄ UDOSTĘPNIANE RODZICOM W PLACÓWCE ORAZ W APLIKACJI LIVEKID

 

Skip to content