Wyniki ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności do projektu RPLD.10.01.00-10-C002/21

Ogłoszenia w związku z realizacją projektu „Równe szanse, równy start” nr RPLD.10.01.00-10-C002/21

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI NA PRZEPROWADZENIE PRAC ADAPTACYJNYCH W LOKALACH DLA OPIEKUNÓW DZIENNYCH – AKADEMIA MAŁYCH ODKRYWCÓW ul. Chałubińskiego 32 w Łodzi dla projektu nr RPLD.10.01.00-10-C002/21 pn. Równe szanse, równy start >>

WYNIK:

Diamond Detaling Jakub Balcerak
Brzeziny
 PLN

ZAPYTANIE OFERTOWE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI NA PRZEPROWADZENIE PRAC ADAPTACYJNYCH W LOKALACH DLA OPIEKUNÓW DZIENNYCH – AKADEMIA MAŁYCH ODKRYWCÓW ul. Pomorska 604 w Łodzi dla projektu nr RPLD.10.01.00-10-C002/21 pn. Równe szanse, równy start >>

Diamond Detaling Jakub Balcerak
Brzeziny
51660,00 PLN

ZAPYTANIE OFERTOWE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI NA ZAKUP I DOSTARCZENIE WYPOSAŻENIA DLA OPIEKUNÓW DZIENNYCH – AKADEMIA MAŁYCH ODKRYWCÓW ul. Chałubińskiego 32 w Łodzi dla projektu nr RPLD.10.01.00-10-C002/21 pn. Równe szanse, równy start

Diamond Detaling Jakub Balcerak
Brzeziny
57420,00 PLN

ZAPYTANIE OFERTOWE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI NA ZAKUP I DOSTARCZENIE WYPOSAŻENIA DLA OPIEKUNÓW DZIENNYCH – AKADEMIA MAŁYCH ODKRYWCÓW ul. Pomorska 604 w Łodzi dla projektu nr RPLD.10.01.00-10-C002/21 pn. Równe szanse, równy start

Diamond Detaling Jakub Balcerak
Brzeziny
57420,00 PLN

ZAPYTANIE OFERTOWE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI NA DOSTARCZANIE POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGU) DLA OPIEKUNÓW DZIENNYCH – AKADEMIA MAŁYCH ODKRYWCÓW Chałubińskiego 32 oraz Pomorska 604 w Łodzi dla projektu nr RPLD.10.01.00-10-C002/21 pn. Równe szanse, równy start

Łódź
 PLN